Đăng ký w88 – Các loại thẻ của California Fitness

Các loại thẻ của California Fitness and Yoga các loại thẻ của california fitness : Thẻ Silver California Fitness (Thẻ bạc) Thẻ Silver California Fitness Đây là thẻ hội viên thấp nhất thường dành cho những bạn chỉ tập một bộ môn Gym hoặc Yoga. Ngoài các dịch vụ chung thì chủ thẻ Silver không được … Đọc tiếp Đăng ký w88 – Các loại thẻ của California Fitness