Giải thích tiến lên miền Bắc online là gì?

Tiến lên miền Bắc online

Giải thích tiến lên miền Bắc online là gì?